CHP’li Tekerek, Parti İçi Sorunlara Çözüm Çağrısında Bulundu

featured

Osmaniye’nin 28. Dönem Milletvekili Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Rıza Tekerek, parti içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla önemli bir çağrıda bulundu. Tekerek, CHP’nin mevcut durumunu sorgulayarak parti içi sorunlara dikkat çekti ve çözüm yollarını açıkladı.

Tekerek, partinin son genel seçimlerde istediği sonuca ulaşamadığını ve iç dinamiklerde yaşanan tartışmaların güveni sarstığını belirtti. Güven ve duyarlılık konularında soru işaretleri olduğunu vurgulayan Tekerek, parti içinde birleştirici bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, parti içi yönetim sorunlarına dikkat çeken Tekerek, bu sorunların çözümü için tüzük değişikliği gibi adımların atılması gerektiğini önerdi. Partinin temel ilkelere ve değerlere bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Tekerek, etnik, mezhebi ve kişisel siyasetten arındırılması gerektiğine dikkat çekti.

Tekerek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önündeki zorluklara karşı çözümün “ilericilik” ve temel değerlere bağlılıkta olduğunu savunarak, partinin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CHP’nin tek başına iktidar olma hedefini önemsediğini belirten Tekerek, parti içi yapının güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Riza Tekerek 1 CHP Osmaniye - CHP'li Tekerek, Parti İçi Sorunlara Çözüm Çağrısında BulunduCumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi ve 28. Dönem Osmaniye Milletvekili Adayı Rıza Tekerek “Cumhuriyet Halk Partisi fertlerlerine Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye’de ve Türkiye’de İlçe kongrelerini tamamladı. İl Kongreleri de devam ediyor.Osmaniye’de kesin olmamakla birlikte İl Kongresi 8 Ekim’de yapılacak. Bu süreçte partimiz olmasını istediğimiz yerde değildir. Genel seçim geçirilmiştir.İktidara gelmek için çeşitli arayışlar içinde çeşitli çözümler aranmıştır.Sonuç olarak ise iktidara gelinemediği gibi tartışmaların odağı haline gelen partinin duyarlılıkları da sorgulanır hale gelmiştir.

Güven ve duyarlılıklar konusunda kuşkular ortaya çıkmış, partimiz gönül vermiş milyonlarca üyelerini de etkisine alan bir takım haklı-haksız sorgulamalarla karşı karşıya kalmıştır. Bunların çözümü elbette yeniliktir, yeni şeyler söylemek, yeni yüzlerle toplum karşısına çıkmaktır.Ancak bunu yaparken partimizin tarihsel misyonu, kurumsal kimliği, kültürel varlığıyla alakalı “Eski” diye yok sayan yaklaşımlar, davranışlar, söylemler ve eylemler sergilenmemelidir.Güven geçmişin mirasını kuru bir edebiyattan öte özümüzle kabul edip “ Yeni “ yi bu temel üzerine inşaa etmekle oluşur.

Ak Parti’den kopanlar ve diğer unsurlarla, Yeşil Sol ile AK Parti ve MHP arasında git-gel konumunda durmakla, Sağ-cı-laşmakla çözüme ulaşılamayacağı da artık anlaşılmıştır. Genel ve Yerel anlamda yönetim sorunumuz olduğu da aynı şekilde ortadadır.Yönetim iradesi sergileme konusunda ihmalkar ya da geçiştirici, üstü örtülen yaklaşımlar sergilenmekte ve böylece çok kolay ve kararlılıkla çözümlenebilecek sorunlar, çözülemez hale gelmektedir. Genelde, danışman değişiklikleri, MYK değişiklikleri…Yerelde devamlı ilçe ve il’ de değişiklikler, istifalar… seçilmişlerin parti değiştirmeleri…yönetim sorunlarının ve arayışların açık göstergeleridir. Aslolan Cumhuriyet Halk Partisi’dir.Kişisel bir öz eleştiriden öte görev yapan insanların da nitelikliliği, değerli insanlar olduğu, önemli, önde gelen ciddi insanlar olduğu konusunda kuşku yoktur ama bunların yeterli olmadığı konusunda da kuşku yoktur. Bunu biz söylemiyoruz, HERKES GÖRÜYOR VE SÖYLÜYOR. Partinin toparlanmasına, etkinlik sergilemesine, kendisine olan inancını güçlü bir şekilde ortaya koymasına ihtiyaç vardır.

Bunun için ilk ve en önemli şart “NET”’liktir.CHP’nin duruşu, tavrı, politikaları konusunda toplumda bir tereddüt olmamasıdır.Temel meseleler konusunda Türkiye’nin ve Cumhuriyet Halk Partisinin geleceği açısından bizim, Türkiye’ye ve Partimize yönelik tehditler ve tehlikeler karşısında en güçlü şekilde, tazelenmiş, yenilenmiş, güçlenmiş olarak temsil edilmeye ihtiyacımız vardır. Cumhuriyet Halk Partisinin Mülteci-Terör-Ermeni Meselesi-Dersim-Anayasa-Laiklik-Demokrasi….başta olmak üzere her konuda netleşmesi gerekmektedir.Zira söylemler ile eylemlerin toplumdaki algısı farklılıklar göstermektedir.

372911906 10218963742284264 2136414325508475466 n - CHP'li Tekerek, Parti İçi Sorunlara Çözüm Çağrısında BulunduDiğer yandan Partimiz açısından Genel Başkan, Genel Merkez, yeni seçilen ve seçilecek ilçe ve il örgüt ve yöneticilerinin mevcut süreci alışılmış siyasi mücadele yöntemleriyle geçirdiğimiz gerçeğini de göz ardı etmemesi gerekmektedir! Partideki köklü yapısal değişim ihtiyacının geçmişte öğrenilmiş siyasi yöntemlerle başarılamayacağının anlaşılması açısından göz ardı etmemesi gerekmektedir. Bu sürecin şekillenmesinde Cumhuriyet Halk Partisinin her ferdine her türlü mevki, makam hesabının dışında büyük görevler düşüyor.Destek vermek, katkı yapmak, yol açmak, çözüm oluşturmak gibi görevleri yapma sorumluluğu düşüyor.

Bu sorumluluktan hiç birimiz kaçmamalıyız.Partimizi sorgulatmamalıyız.Cumhuriyet Halk Partisini kendisini sorgulatan bir parti konumundan çıkarıp sorgulayan bir parti konumuna derhal geçirmeliyiz! Partimizin kendisini yenileme mekanizmalarını sürdürülebilir bir programla, denetim ve disiplin mekanizmaları çalışır bir halde harekete geçirmeliyiz. Birbiri ile çekişen, zedeleyen gruplar ve kişiler yerine, uzlaşan, destek olan, buluşturan, birleştiren, katkı sunan, çalışkan bir yapı haline derhal getirmeliyiz.İlkelerimize olan bağlılığımız temelinde soğuyan parti tabanını birleştirmek, içini ısıtacak bir noktaya getirmek ve kimseyi kırmadan dökmeden bunu hayata geçirmek temel görevimizdir.

Tüm bu sorunlara yönelik olarak; Değişimin partisinde “DEĞİŞİM”in yeniyi ifade etmediğini, ideolojik anlamda kendini ifade etmekten başka da anlam taşımadığını, kavramsal olarak amacın kişilerden çok anlayış olduğunu belirterek, temelde altı oku, ortanın solu, demokratik sol, sosyal demokrasi ve değişimi de içine alan teorik-ideolojik yaklaşıma biz “İLERİCİLİK” diyoruz. “İdeolojiler kalmadı” söyleminin Cumhuriyet Halk Partisi söylemi ve anlayışı olmadığını, İlericilik yaklaşımının Cumhuriyet Halk Partisinin dünü, geçmişi ve temeli olduğu kadar; yarını, geleceği ve topluma sunacağı açılım ve vizyonu olduğunu düşünüyoruz. Vizyon, sistem, plan ve program ile ihtiyaçlara cevap verecek politikalarımızın temeli bu anlayıştır. Partimizin derhal etnik köken, mezhep, inanç, grup, kişi siyasetinden arındırılması gerektiğini, kurumsal yapının kurallarla güçlendirilmesi gerektiğini, tüzük değişikliğinin adaylarla sınırlandırılmayıp örgütleri de içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini, tavana tanınan kontenjan hakkının tabana da tanınması gerektiğini ve şartları yerine getiren üyelerin örgütlerde seçimlerden bağımsız yer almasının sağlanması gerektiğini öneriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk rehberliğinde ilerici birleşme teorisinin CHP örgütlenmesinin, demokratik, kolektifi amaçlayan, adil, eşitlikçi, sürdürülebilir, halkçı, emekçi, objektif ve başarıya odaklı olması gerektiğini belirterek, “Emek en yüce değerdir” anlayışının pratikte tavizsiz uygulanmasını, kurum ve kurallarla garanti altına altına alınmasını öneriyoruz.

351475005 1215574642471899 4956045468383722963 n - CHP'li Tekerek, Parti İçi Sorunlara Çözüm Çağrısında BulunduCumhuriyet Halk Partisi için 1. Parti ve Tek Başına İktidar Hedefi’nin seçenek değil artık zorunluluk olduğunu açıkça belirtiyoruz! 1.Parti hedefini söylemden kurtarıp başarı ve başarısızlığı kurala bağlayarak güveni tesis etmeyi, Parti Meclisinde her ilden en az bir üyeyle temsili ve sayısının arttırılmasıyla da güvenle birlikte katılımcı demokrasiyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Değişim, tazelenme ve yenilenmenin sürdürülebilirliğinin objektif kriterleri kural haline getirmekle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Halkçılık ilkesi gereği bunu tabana da yansıtan, parti emekçisi üyelere örgütte yer alsın almasın çalışma ve ilerleme imkanı tanıyan, enerjilerinin doğru aktarıldığı, katkı ve başarılarının objektif kriterler uygulanarak ödüllendirildiği sistemi, Aktif- Pasif üye ayrımının sadece aidata indirgenmeyerek kuralların nitelik-nicelik-başarı-kriter-sorumluk…ölçütleriyle birlikte eşgüdüm halinde güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Parti okulu, sertifika, parti politikaları ve tüzüğü konusunda branşlarında uzmanlarca eğitim, etkin, verimli parti üyesi….Aktif Üye Kriterleri ve bu kriterleri yerine getiren üyelerin örgütlerde yer almasını sağlayacak kuralları net olarak ortaya koyarak emek veren parti emekçilerine ilerleme imkanı tanınmasından taviz verilmemesi gerektiğini kural haline getiriyoruz.

Enerjisini doğru aktar, Emeksel eşitlik sağla, Objektif kriterleri uygula, Başarıya odaklı örgütlen: MUTLAK BAŞARI! Cumhuriyet Halk Partisinin geleceğinde fedakarlık yapan milyonlarca emekçinin sözü, mührü ve yeri olması gerektiğini, zikzaklar çizenlerin, sarsıldığında oraya buraya gidip gelenlerin değil, her halde partisinde kalmış emekçi milyonların olması gerektiğine inanıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisinin geleceğinde partiyi, örgütü ve temsilcilerini taşıyanların sözü, mührü ve yeri olması gerektiğini, Partinin bir yere taşıdıklarının yerine! Her halde parti duruş ve anlayışına saygı duyup başarısı için ter döken emekçi milyonların olmasına gerektiğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Cumhuriyet Halk Partisi fertlerine, neferlerine saygı ve selamlarımızı iletiyor, aydınlık gelecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında buluşmayı diliyorum.” dedi.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
CHP’li Tekerek, Parti İçi Sorunlara Çözüm Çağrısında Bulundu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Kınık Gazetesi - Osmaniye Haber - En Son Osmaniye Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!